شهروند ـ علی شریفیان بنا به گزارش خبرگزاری کانادا، راب فورد، شهردار جنجالی پیشین تورنتو و عضو شورای شهر کنونی تورنتو در مصاحبه ای با رادیو «نیوز تاک ۱۰۱۰» درباره سلامتی اش سخن گفته است.

راب فورد به این رادیو گفته که پس از آخرین دوره شیمی درمانی ها و اعمال جراحی وی به دستور پزشکان معالجش آزمایش «کت» انجام داده و نتیجه مثبت گرفته است.

راب فورد در ماه سپتامبر سال گذشته در حالی که مشغول مبارزات انتخاباتی برای گرفتن مقام شهرداری بود مبتلا به سرطان بسیار کمیابی شد. راب فورد از مبارزات کناره گرفت تا به درمان خود بپردازد و برادرش داگ فورد به جای او کاندیدای شهرداری تورنتو شد. داگ فورد از جان توری شکست خورد، اما راب فورد توانست به عضویت شورای شهر انتخاب شود.Rob--Ford