شهروند ـ علی شریفیان هفته پیش برای بار دوم در سال جاری مقامات بانک مرکزی کانادا نرخ بهره پایه را به همان میزان پیشین آن در ماه جولای به اندازه نیم درصد ثابت نگه داشتند. در ماه آگوست در کانادا ۱۲ هزار فرصت شغلی ایجاد شده، اما گزارش ها و بررسی رسمی نشان داده که رشد اقتصادی کانادا منفی است و همانطور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند بانک مرکزی هم نرخ بهره پایه را تغییری نداد تا گرفتن وام را با بالا رفتن نرخ بهره بر اساس افزایش نرخ بهره پایه بالا نرود و فعالیت های اقتصادی امکان توسعه داشته باشند.

ماه گذشته در واقع اداره آمار اعلام کرد در شش ماهه اول کانادا دچار رکود اقتصادی شده است و بر اساس یک فرمول کلی در دوران رکود نرخ بهره پایه را تا آنجا که ممکن است پائین نگه می دارند. گروهی از کارشناسان اظهار امیدواری کرده اند که نرخ بهره پایه نیم درصدی به رونق اقتصادی کمک کند. با توجه به اینکه مبارزات انتخاباتی در جریان است و معلوم نیست به لحاظ سیاسی بعد از ۱۹ اکتبر چه حزبی در قدرت باشد و همینطور عوامل دیگر از جمله قیمت نازل نفت در بازارهای جهانی هنوز نمی توان در باره اوضاع اقتصادی آینده به روشنی پیش بینی دقیقی کرد.bank-of-canada