علی شریفیان ـ شهروند: بنا به گزارش آماری که به مناسبت پایان سه ماهه دوم سال به وسیله موسسه اعتبارسنجی «آکوافکس» منتشر شده به طور متوسط بدهکاری کانادایی ها به میزان دو درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

افزایش بدهکاری سالمندان به میزان نگران کننده ۹/۴ درصد رسیده است. بر حسب این گزارش کانادایی ها مجموعا یک تریلیون و ۵۶۸ میلیارد دلار بدهکار هستند. این بدهی شامل وام مسکن هم می شود. به طور متوسط هر کانادایی ۲۱ هزار و ۱۶۴ دلار بدهی دارد. سالمندان متوسط بدهی شان ۱۵ هزار دلار است. در میان استان های کشور آلبرتایی ها با متوسط ۲۷ هزار و ۳۱۳ دلار بالاترین بدهی و مردم مانیتوبا با ۱۷ هزار و ۵۷۳ دلار کمترین بدهی را دارند. انتاریویی ها معدل بدهکاریشان ۲۰ هزار و ۷۹۳ دلار شده است. موسسه «آکوا فکس» در تحلیل خود از این آمارها آورده وضعیت بدهی مردم و به ویژه برای سالمندان که درآمد ثابتی دارند، با توجه به اوضاع اقتصادی و سکون اقتصادی هشدار دهنده شده است.credit-cards