علی شریفیان ـ شهروند: براساس گزارش لاپرس، روزنامه فرانسه زبان چاپ مونترال کنگره ی مسلمانان کانادایی که از بزرگترین سازمان های اسلامی کاناداست از دولت فدرال خواسته تا پوشش نقاب و برقع را در مجامع عمومی ممنوع کند. بنا به گفته این کنگره برقع نماد «اسلام افراطی» است. این کنگره بر این باور است که در هیچ جای قران اشاره ای به این موضوع که زنان باید صورت خود را بپوشانند، نشده است.

رهبران این سازمان می گویند حتی قران پوشیدن نقاب را در مقدس ترین مکان اسلامی، در مکه ممنوع کرده است. این سازمان می گوید پوشاندن صورت زنان یک سنت ارتجاعی قرون وسطایی است. پوشیدن این پوشش می تواند حتی خطرناک باشد و به عنوان نمونه امکان دزدی از بانک ها را مثال زده است.neghab-bogheh--hejab

این کنگره همچنین یادآور شده که شیخ محمد طنطاوی، رئیس دانشگاه الازهر فتوایی علیه نقاب و برقع صادر کرده و آنها را ممنوع کرده است. دانشگاه الازهر مصر معتبرترین مرکز اسلامی جهان است.