شب ۲۵ نوامبر برای تیم هودک رهبر تازه حزب محافظه کار انتاریو شبی فراموش نشدنی بود. او توانست افزون بر ۷۰۰ نفر از هواداران و اعضای حزب

 

شهروند ۱۲۵۹ ـ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹


 

شب ۲۵ نوامبر برای تیم هودک رهبر تازه حزب محافظه کار انتاریو شبی فراموش نشدنی بود. او توانست افزون بر ۷۰۰ دکتر اسدپور از تیم هودک رهبر حزب محافظه کار انتاریو سئوالاتی پرسید
نفر از هواداران و اعضای حزب خود را در مهمانی تالار مجلل لپارک گرد آورد. گردآوری جمعیتی دو برابر رهبر پیشین این حزب و جمع آوری کمک مالی که از خرید بلیت های دست کم پانصد دلاری به دست آمده بود، تیم هودک را چنان سر شوق آورد که به هنگام سخنان کوتاهش هم دولت دالتون مک گینتی را به دلیل مالیات جدید
HST مورد انتقاد شدید قرار داد و هم گونه ای سخن گفت که دولت بعدی استان را او تشکیل خواهد داد. در پایان سخنان سراسر هیجان تیم هودک که مورد تشویق حاضران هم قرار گرفت او با روزنامه نگاران دعوت شده به مراسم دیدار و گفت وگو کرد. از سوی شهروند هم دو پرسش توسط دکتر سیاوش اسدپور مطرح شد که نخستین پرسش درباره ی مالیات HST بود، و پرسیده شد اگر او به واقع مخالف مالیات تازه در استان باشد دیگر نباید مدعی شود که دولتی بدون کسری بودجه تشکیل خواهد داد، زیرا به نظر می رسد تنها در این صورت است که انتاریو خواهد توانست از کسری چند میلیارد دلاری کنونی بودجه جان سالم به در برد، اما حال که او مخالف مالیات تازه است چه راه حلی برای نجات از کسری بودجه پیشنهاد می کند؟ تیم هودک گفت، ساکنان انتاریو به اندازه کافی مالیات می پردازند و دیگر نیازی به پرداخت مالیات بیشتر ندارند و برای کسری بودجه هم راه حل های اقتصادی بهتری که به مردم و مالیات دهندگان تحمیل نشود وجود دارد و این راه حل ها را ما در برنامه ی اقتصادی حزب به مردم ارائه خواهیم داد.


 

دکتر اسدپور در پرسش دیگری گفت: جمعیت سالمندان انتاریو به رقم چهار میلیون و سیصد هزار نفر رسیده است و در ۲۰ سال آینده به حدود ۹ میلیون نفر می رسد، برنامه ی شما برای امر سلامت و بهداشت و تنظیم و مدیریت امر بهداشت سالمندان چیست؟

تیم هودک پاسخ داد، من از اعضای کامیونیتی که آماده ی ارائه ی خدمات بهداشتی به سالمندان باشند، استقبال می کنم. مالیات کنونی سالمندان را کاهش می دهم و بر شمار کارکنان خدمات بهداشتی با افزایش دانشجویان این رشته خواهم افزود و از پیشنهاد پزشکانی مانند شما برای بهبود این امر استقبال می کنم.