شهروند ـ علی شریفیان: گریگوری بارنس، در سال ۱۹۸۵ همراه با یک گروه اسکی باز در ارتفاعات آلپ مشغول اسکی بازی بود که بر اثر حادثه ای در گودالی عمیق فرو می افتد. در آن زمان پلیس سوئیس و ایتالیا تلاش بسیار کردند که این اسکی باز کانادایی را پیدا کنند، اما موفق نشدند.

از این سو سونجا بارنس در همه این سالها منتظر گرفتن خبری از برادرش بوده است. هفته پیش پلیس ایتالیا به خانم بارنس خبر می دهد به سبب گرمای غیر معمول و آب شدن یخ ها، جسد برادرش در گودال عمیقی پیدا شده است. خانم بارنس بعد از شنیدن خبر گفته است بعد از ۳۵ سال به آرامش دست یافتم. دیگر انتظار تمام شد.sonja-barnes

گریگوری تازه ۲۴ ساله بود که مفقود شد. پدر و مادر او در این فاصله درگذشتند.

قرار است به زودی جسد گریگوری بارنس به کانادا منتقل و در اینجا به خاک سپرده شود.