شهروند ـ علی شریفیان: بنا به گزارش سی بی سی ذکریا اماران اردنی تبار که گفته می شود در یک گروه تروریستی به نام «تورنتو ۱۸» عضو بوده اولین کانادایی است که بر اساس قانون سی ۲۴ شهروندی اش لغو و از او پس گرفته می شود.

ذکریا اماران به جرم توطئه به حبس ابد محکوم شده و در زندان بسر می برد.

آن گونه که سی بی سی دریافته ذکریا اماران عضو یک تیم سه نفره بوده که قصد داشته مرکز سهام بورس تورنتو و چند ساختمان مهم دیگر را منفجر کند. سی بی سی گزارش داده وزارت شهروندی و مهاجرت به اسد انصاری و سعد خلیل همکاران امارانی نامه داده که شهروندی آنها لغو شده و دیگر شهروند کانادا نیستند. این وزارتخانه نامه های مشابهی به هیوا محمد علیزاده و محمد حسری هم ارسال کرده است. همه این چهار نفر به اتهام توطئه تروریستی شهروندی شان لغو شده است.

zakaria-amara