شهروند ـ علی شریفیان: پیام اخوان، چهره متشخص آکادمیک جامعه ایرانیان کانادا و استاد حقوق بین الملل دانشگاه مک گیل، این هفته با نوشتن مقاله ای تحلیلی که در تورنتو استار به چاپ رسیده، مروری دارد بر روابط ده سال گذشته کانادا و نقشی که کانادا می تواند با وجود ایران در منطقه داشته باشد.

اخوان ابتدا به ده سال و حتی به دهه هشتاد برگشته و نگاهی انداخته به موضوع کانادا و ایران و روابط این دو کشور ، بعد به کشته شدن زهرا کاظمی در زندان اوین به سال ۲۰۰۳ پرداخته است؛ ماجرایی که اثرات زیادی بر روابط دو کشور گذاشت. پیام اخوان به روابط سرد کانادا با احمدی نژاد پرداخته اما یادآور می شود با وجود اینکه احمدی نژاد از سوی کانادا مورد انتقاد شدید قرار گرفته اما کانادا بهترین جای دنیا برای پولشویی مقامات دولت او بوده است. رئیس سابق بانک سپه ایران به همین منظور به کانادا می آید در حالی که به طور تقلبی شهروندی گرفته است. سپس به نهضت سبز به سال ۱۹۸۸ (۲۰۰۹) می رسد و می نویسد این جنبش اجتماعی- سیاسی سبب شد گروه تازه ای به عنوان پناهجو به کانادا بیایند.

پیام اخوان

پیام اخوان

پیام اخوان یادآور می شود دولت کانادا تحریمی را به منظور فشار بر دولت و مقامات حکومت جمهوری اسلامی بر ایران تحمیل می کند. این تحریم ها البته به مردم هم در کنار فساد مالی مافیای سیاستمداران حکومت اسلامی و سوء مدیریت آنها فشار می آورد. پیام اخوان در پایان تحلیل خود می نویسد جمهوری اسلامی شیعه با جنگ نیابتی با عربستان سعودی سنی، سبب بهم ریختن و بی ثباتی کشورهای منطقه لبنان، سوریه، عراق، بحرین، یمن، شده و زمینه ساز پیدایش خلافت اسلامی (داعش) شده است. کانادا می تواند با همراهی با سازمان ملل متحد در این منطقه نقش مهمی بر عهده بگیرد.