شهروند- مبارزات و تبلیغات انتخاباتی فدرال کانادا هفته ی گذشته به صورت رسمی آغاز شد و رهبران احزاب فدرال با انرژی و حرارت در حال دیدار با طرفداران خود و بیان شعارها و وعده های انتخاباتی شان هستند.

هرکدام از این رهبران روی موضوعی تمرکز کرده است و سعی دارد از این طریق رأی بیشتری برای خودش جمع آوری کند.  اندرو شیر، رهبر حزب محافظ کار فدرال، می گوید که در صورت برنده شدن در انتخابات میزان مالیات بردرآمد افراد کم در آمد را کاهش خواهد داد و کردیت مالیاتی استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی را که در زمان روی کار آمدن حزب لیبرال حذف شد، دوباره برقرار خواهد کرد.

جاگمیت سینگ، رهبر حزب نیودمکرات، مهم ترین شعارش کاهش میزان هزینه ی اینترنت و تلفن و حمایت از ممنوعیت استفاده از سلاح گرم در کانادا است.

جاستین ترودو، نخست وزیر  فعلی و رهبر حزب لیبرال، اما همچنان مهم ترین شعارش کاهش میزان فقر کودکان و افزایش رفاه برای خانواده هاست. ترودو میگوید که میزان کمک های مالی برای فرزندان را افزایش خواهد داد تا خانواده هایی که تمایل به پذیرش فرزند دارند و شرایطش را نیز دارند، کمک های بهتری دریافت کنند.