لارنس کانن وزیر امور خارجه کانادا، با رای خود در سومین نشست عمومی سازمان ملل، نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد.  


شماره ۱۲۰۶ ـ پنجشنبه ۴ دسامبر  ۲۰۰۸


 


 

لارنس کانن وزیر امور خارجه کانادا، با رای خود در سومین نشست عمومی سازمان ملل، نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد. کانن معتقد است حمایت از جریان یاد شده تنها به منظور حمایت از مردمی است که در ایران مورد ظلم قرار می گیرند و به کرات با مقوله نقض حقوق بشر در جامعه روبرو هستند. و این گونه گردهمایی ها برای مردمی که از بی عدالتی و عدم رعایت حقوق عامه به تنگ آمده اند، نوید تغییرات در ایران را به ارمغان دارد. جالب اینکه همانند دیگر زمان ها، دولت ایران اصرار دارد حقوق بشر به دقت رعایت می شود و دولتمردان نیز به آن پایبند هستند.


 

با توجه به تمامی نکات ذکر شده در باب عدم رعایت حقوق بشر در ایران، کشور کانادا کماکان به عنوان رهبر این جریان در دنیا با دولت ایران به مبارزه می پردازد. این موج با حمایت سازمان ملل و ۴۲ کشور و با رای ۷۰ عضو به قوت خود باقی است. البته دولت ایران تلاش زیادی برای متوقف کردن این قطعنامه و اهداف آن داشته و دارد و همچنین سعی دارد تا اعمال خشونت دولت نسبت به مردم را مخفی کند. لیکن این نشست قویا اهداف خود را دنبال می کند.


 

سال گذشته پیرو خبرهایی که از ایران به گوش می رسید، به دستور بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل گزارش بلندبالایی از اعمال خشونت و نقض حقوق بشر در ایران منتشر شد. بر اساس این گزارش نقض حقوق بشر در حوزه های فرهنگ، مذهب، زبانها و قومیت های گوناگون، سانسور، آزار و اذیت مردم عادی و فعالان زن به کرات دیده می شود. وزیر امور خارجه کانادا در این باره بیان کرد:« با توجه به اقدامات پیشین و جزئیات اعمال دولت ایران، ما برای حمایت از مردم این کشور و مبارزه با بی عدالتی به راه خود ادامه خواهیم داد، تا روزی که جامعه ایران را عاری از هرگونه اعمال خشونت ببینیم. ما بر آنیم تا ارزشهای اجتماعی کانادا  از جمله آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را به جهانیان عرضه کنیم و می دانیم تمامی مردم کانادا از این عمل به خود می بالند».