به گزارش سایت خبری آلیستون هرالد، آرش آرشوند متهم ۲۲ ساله مرتبط با پرونده قتل علی کرگان، مرد ۴۷ ساله ایرانی، روز ۲۵ نوامبر خود را به پلیس  …


شماره ۱۲۰۶ ـ پنجشنبه ۴ دسامبر  ۲۰۰۸


 

به گزارش سایت خبری آلیستون هرالد، آرش آرشوند متهم ۲۲ ساله مرتبط با پرونده قتل علی کرگان، مرد ۴۷ ساله ایرانی، روز ۲۵ نوامبر خود را به پلیس تورنتو معرفی کرد. دو مظنون دیگر روز ۱۸ نوامبر توسط نیروهای پلیس در کلگری دستگیر شده بودند.  اطلاع رسانی پلیس و مطبوعات حلقه محاصره متهم سوم را به قدری تنگ کرد که او مجبور شد خود را به پلیس معرفی کند.

قاتلین علی کرگان را به ضرب چاقو از پای درآورده و او را در گودالی در یک جاده خارج شهری نزدیک بری سوزانده بودند تا پلیس نتواند هویت او را تشخیص دهد. لیکن پرونده دندانپزشکی مقتول در تشخیص هویت او موثر بود. سه مرد متهم به قتل از نوع درجه دو هستند و تا روز دادگاه به تاریخ هشتم دسامبر در بازداشت به سر می برند.