در دنیای متمدن امروزی که خط کشی های آداب و رفتار اجتماعی بسیار درخشان نمود می کند، به جوامع بسیار کوچک با تمدن پیشین برخورد می کنیم  …


شماره ۱۲۰۶ ـ پنجشنبه ۴ دسامبر  ۲۰۰۸


 

در دنیای متمدن امروزی که خط کشی های آداب و رفتار اجتماعی بسیار درخشان نمود می کند، به جوامع بسیار کوچک با تمدن پیشین برخورد می کنیم که حکایت از رفتارهای ناباورانه ای دارند که باور آن جای تامل دارد. شاید بسیاری از بزرگان ما "مجلات هفته" را به خاطر داشته باشند که چاپ آن مربوط به سالهای ۱۳۴۲ یا قدیم تر می بوده است. همچنین مقالاتی که از شاعر معاصر احمد شاملو متخلص به "بامداد" و اکبر شاه وردی متخلص به "مستان" به چاپ رسیده بوده است. البته لازم به ذکر کتابهای به چاپ رسیده یا شعرهای به ثبت رسیده از آنها نیست. از آنجایی که منظور من از این نوشتار درددلی است با همشهریان عزیز و همچنین گروه فعال "مستان"، گروهی که تخلص شعری مرحوم اکبر شاه وردی را بر خود گذاشته اند. "مستان" از سال های ۱۳۳۰ یا شاید هم پیشتر برای وطنش سروده یا نوشته است. کتابهایی از ایشان در دسترس است همچون "از رزمندگی" مربوط به سال ۱۳۴۲ که مجموعه ای از اشعار ایشان می باشد و همانطور که قبلا نام برده شد مقالاتی که در مجلات هفته از ایشان چاپ می شده است. شاید که اگر برای گروهی از این باب، اخلاق و رفتار اجتماعی نیز عکس العمل های قانونی وجود می داشت این صدا به گوش می رسید ولی هم اکنون فقط فریادی است از درون تا شاید به گوش برسد.