ماه اپریل جشنواره ادبی "Blue Metropolis" میزبان رضا دقتی عکاس صاحب نام ایرانی مقیم فرانسه می باشد. این جشنواره از بابک سالاری عکاس مقیم مونتریال دعوت کرده …


شهروند ۱۲۲۵  پنجشنبه  ۱۶ اپریل  ۲۰۰۹


 

ماه اپریل جشنواره ادبی "Blue Metropolis" میزبان رضا دقتی عکاس صاحب نام ایرانی مقیم فرانسه می باشد. این جشنواره از بابک سالاری عکاس مقیم مونتریال دعوت کرده تا گردانندگی برنامه "Face to Face" با رضا دقتی را به عهده بگیرد.

رضا دقتی که عکس هایش از سال ۱۹۹۱ زینت بخش صفحات مجلات معتبری از قبیل  "National Geographic"  بوده است، با تصاویرش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به شهرت جهانی دست یافت. او در سن ۲۲ سالگی به دلیل عکس هایی که از شرایط زندگی مردم محروم ایران گرفته بود، گرفتار ساواک شد و به زندان رژیم پهلوی افتاد. جنگ و شرایط زندگی در جمهوری اسلامی نقطه تمرکز عکاسی رضا را تشکیل می دهد.

رضا دقتی در ۳۰ سال گذشته چه در تبعید و چه ایران، جنگ، مصائب طبیعی و شرایط روزمره زندگی مردم محروم را به سوژه عکاسی خویش تبدیل کرده است. آلبوم ۱۰۰ عکس دقتی برای آزادی مطبوعات و کتاب دقتی "در میان جنگ و صلح" در سال ۲۰۰۸ نمونه ای از این تلاش ارزنده عکاس است. برای آگاهی از برنامه "Face to Face" به وب سایت جشنواره  BlueMeropolic.org  مراجعه نمایید.

مکان: Delta Centre-ville Cartier AB

تاریخ: April 24, 2009 @ 7 PM