شهروند- علی شریفیان: روز هفدهم نوامبر مراسمی در دانشگاه تورنتو برگزار شد که طی آن از پنج دانشمند انتاریو در زمینه های فیزیک، شیمی و فیزیولوژی تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم خانم الیزابت دادزول فرماندار انتاریو و دکتر رضا مریدی وزیر کارآموزی، کالجها و دانشگاه ها و وزیر پژوهش و نوآوری استان انتاریو پنج دانشمند انتاریویی را با جایزه ی John Charles Polanyi مورد تقدیر قرار دادند.

این جایزه ی برجسته در سال ۱۹۸۸ به افتخار پرفسور John Polanyi ، پرفسور شیمی دانشگاه تورنتو و برنده ی جایزه نوبل شیمی در سال ۱۹۸۶ توسط دولت انتاریو برقرار شد.

در مراسم امسال علاوه بر پروفسور جان پولانی، پروفسور پاتریک دین، رئیس دانشگاه مک مستر، پروفسور بونی پترسون و دکتر Hugh Segal رئیس مسی کالج و مقامات دولتی استان انتاریو حضور داشتند.

Awards-recepiants

From left to right: Dr. Kelly Baschishin, Professor Jon Polanyi, Minister Moridi, Maters Hugh Segal, the Honourable Ellizabeth Dowdeswell, Dr. Benoit Lessard, Dr. Adam Shuhendler, Dr. Riccardo Comin and Dr. Matthew Teeter.

جایزه ی پولانی علاوه بر لوح تقدیر امضاشده توسط فرماندار انتاریو و وزیر کارآموزی، کالجها و دانشگاه های انتاریو، اهدای مبلغ بیست هزار دلار به هر یک از برندگان است که در آغاز راه علمی شان و در مقطع پژوهش های پست دکترا در دانشگاه های انتاریو هستند.

در میان برندگان امسال، محققانی هستند که روش های تازه ی دیدبانی درمان سرطان و بیماری های سخت دیگر را یافته اند و همچنین تکنولوژی خورشیدی و روشنایی جدیدی ابداع کرده اند.

دکتر Riccardo Comin (فیزیک) از دانشگاه تورنتو، دکتر Adam Shuhendler (شیمی) از دانشگاه اتاوا، دکتر Benoit Lessard (شیمی) از دانشگاه اتاوا، دکتر Kelly Babchishin(فیزیولوژی/ پزشکی) از دانشگاه اتاوا و دکتر Matthew Teeter(فیزیولوژی/ پزشکی) از دانشگاه وسترن برندگان امسال جایزه ی پولانی بودند.