شهروند- علی شریفیان: بیل مورنو، وزیر دارایی دولت فدرال صبح روز جمعه هفته گذشته در یک کنفرانس خبری در اتاوا اولین گزارش اقتصادی خود را درباره بودجه، وضعیت رشد اقتصادی و اوضاع مالی کشور ارائه داد.

مورنو به طور چکیده گزارش خود را این گونه خلاصه کرد: «خلاف پیش بینی محافظه کاران در لایحه بودجه ماه آوریل اضافه بودجه نخواهیم داشت و رشد اقتصادی هم از دو درصد کمتر خواهد بود و به یک و دو دهم درصد بالغ خواهد شدbill-morneau

بیل مورنو در کل گفت خزانه خالی است و محافظه کاران خلاف آنچه پیش بینی می کردند، از خود، سه میلیارد دلار کسری بودجه باقی گذاشته اند. مورنو توضیح داد در بودجه ماه آوریل دولت محافظه کار پیش بینی کرده بود که سال مالی جاری با دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اضافه بودجه و دو درصد رشد اقتصادی به پایان می رسد، اما به احتمال قریب به یقین در پایان امسال سه میلیارد دلار کسری بودجه خواهیم داشت و رشد اقتصادی هم فقط یک و دو دهم درصد خواهد بود.