مایکل فلپس از سوى مجله مشاهیر ورزش به عنوان مرد سال ورزش جهان شناخته شد. فلپس نخستین شناگرى است که نائل به کسب این عنوان از سوى مجله مذکور شده است. 


شماره ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر  ۲۰۰۸

 


 
مایکل فلپس از سوى مجله مشاهیر ورزش به عنوان مرد سال ورزش جهان شناخته شد. فلپس نخستین شناگرى است که نائل به کسب این عنوان از سوى مجله مذکور شده است. این شناگر آمریکایى در رقابتهاى المپیک ۲۰۰۸ پکن با کسب ۸ مدال طلا رکورد هموطن خود «مارک اسپیتز» را شکست و با کسب ۱۴ طلا در مجموع ۲ المپیک به عنوان مدال آورترین ورزشکار تاریخ لقب گرفت. گفتنى است که آمریکایى هاى دیگرى در تاریخ ۵۴ ساله این مجله موفق به کسب عنوان برترین شده اند، اما شناگر نبوده اند.