شهروند- علی شریفیان: نخست وزیر انتاریو روز سه شنبه در سخنرانی کوتاهی در کوئینز پارک با اشاره به وقایع اسفبار پاریس که با انگیزه نفرت و به بهانه مذهب سبب از میان رفتن مردم و بهت و اندوه ملت فرانسه و همه مردمان جهان، انتاریو و کانادا شد، خاطرنشان کرد که این شرایط وحشت انگیزی که به وجود آمده تا مدتها باقی خواهد ماند و اکنون زمان آنست که ما دست در دست دوستان و همسایگان مسلمانمان بگذاریم و هشیار باشیم و به سبب آنچه از سر نفرت اتفاق افتاده همبستگی خود را از دست ندهیمwynne.

خانم وین یادآور شد که ما باید همه جا هشیار باشیم، چه در فلینگدون، حوزه ای که من نمایندگی آن را دارم، چه در پیتربروو و چه هرجای دیگر انتاریو و در این کشور هشیار باشیم. من میدانم ارتباطی بین آنچه در پاریس اتفاق افتاده و تصمیم ما برای پذیرفتن و پناه دادن پناهندگان به وجود می آورند. ما باید با قطع و یقین و مصرانه تصمیم خود را اجرا کنیم. ما باید به کمک دولت فدرال آنچه را که گفته ایم، کاری را که وعده اش را داده ایم، عملی سازیم.

لازم به یادآوری است روز سه شنبه کمی پس از سخنان خانم کاتلین وین اعلام شد که انتاریو آمادگی پذیرش ده هزار پناهجو را دارد و برای این کار به کمک دولت فدرال مشغول برنامه ریزی است.