trc-final-report

شهروند- علی شریفیان: پس از شش سال کار و تحقیق همه جانبه روز سه شنبه قاضی موری سینکلر Murray Sinclair و دو عضو دیگر این کمیسیون گزارش خود را درباره آنچه در مدارس شبانه روزی بر سر کودکان اقوام بومی کانادا که اکثرا به زور به این مدارس اعزام شدند، منتشر کردند.

این گزارش ۴۰۰۰ صفحه ای پس از مصاحبه با ۶۰۰۰ هزار نفر که دوران کودکی و نوجوانی خود را در این مدارس گذرانده اند و از آنها جان سالم بدر برده اند و اسناد و مدارک موجود به وسیله کمیسیون تهیه و منتشر شده است.

گزارش، سراسر روایت فجایعی است که در این مدارس بر سر فرزندان بومیان کانادا آمده و به قول قاضی سینکلر بسیار تاسف بار و غم انگیز و حتی تصور آن مشکل است.

قاضی سینکلر در قسمتی از سخنرانی خود درباره این گزارش گفت: «من امید دارم که این گزارش شروع دوران تازه ای در رابطه بین اقوام بومی و غیر بومی کانادا باشد.»

قاضی در حالی که بغض گلویش را گرفته بود یادآور شد بر اساس برآورد ما حدود ۳۲۰۰ کودک و نوجوان و حتی شاید دو یا سه برابر این تعداد در این مدارس جان باخته اند. این کودکان بی گناه به علت شکنجه یا سوءتغذیه جان خود را از دست داده اند. کمیسیون واقعیت و آشتی برای جبران آنچه گذشته ۹۴ توصیه اجرایی کرده است .

جاستین ترودو، نخست وزیر دولت فدرال هم در این جلسه خبری حضور داشت و پس از قاضی سینکلر سخنرانی کوتاهی ایراد کرد.

ترودو در این سخنرانی ضمن اظهار تاسف از آنچه گذشته (نقل به مفهوم) خاطرنشان کرد، همانطور که گفته ام برای آشتی جز پرداختن به حق و حقوق اقوام بومی و فراهم آوردن زندگی که همانند زندگی همه ی کانادایی ها باشد، راه دیگری وجود ندارد و ما مصمم هستیم هر چه در توان خود داریم برای رسیدن به این هدف انجام دهیم.

یادآوری این که یکی از وعده های ترودو تشکیل یک دادگاه عمومی برای بررسی علل ناپدید و کشته شدن صدها زن و دختر اقوام بومی است که انجام آن شروع شده است. ترودو زمانی که قاضی سینکلر سخنرانی می گفت احساساتی شد و اشک در چشم هایش جمع شد.