خبرگزاری هرانا- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران کتابچه «مین، قاتل خاموش ایرانیان» را منتشر کرد، این کتابچه که در نوع خود به دلیل دقت و گستردگی بی‌سابقه است به آلودگی مین در ایران، قربانیان آن اعم از شهروندان، نظامیان و یگانهای پاکسازی در محدوده زمانی سال ۶۷ تا ۹۱ با ارایه توضیحات جامع، آمار و گزارش تصویری در ۵۰ صفحه می‌پردازد.
book--minبه گزارش هرانا کتابچه مورد اشاره تعداد قربانیان غیرنظامی مین در ۵ استان آلوده کشور در ۲۴ سال گذشته را ۸۰۳۴ نفر ذکر می‌کند که از این تعداد ۶۹۰ تن از قربانیان زن بوده‌اند.

همچنین تلفات نظامیان و یگانهای پاکسازی مین در ایران در ۶ سال گذشته ۱۵۳ نفر گزارش شده است. برای دانلود رایگان فایل کتابچه با ایمیل info@hra-iran.org تماس حاصل نمایید.