wynne--beer

شهروند- علی شریفیان: روز سه شنبه خانم کاتلین وین در یکی از شعبه های Loblaws .اعلام کرد از امروز در ۵۸ سوپرمارکت انتاریو فروش آبجو شروع می شود

بالاخره پس از مدتها بحث، مناظره، جدل و کشمکش فروش آبجو از بجز۶۰۰ شعبه دولتی فروشگاه های دولتی در سوپرمارکت ها هم شروع شد. عده ای می گویند بعد از آبجو نوبت شراب خواهد بود، اما خانم وین می گوید، فروش آبجو هیچ نشانه ای برای فروش شراب نخواهد بود.

چارلز دوسوسا، وزیر دارایی انتاریو در این مورد توضیح داد که فروش شراب پیچیده تر از فروش آبجوست.