درخت شکسته خانه ای را تخریب کرد

جمعه شب، همسایه های وادا کولیش، با صدای عظیمی سراسیمه از خانه ها بیرون ریختند. درخت غول پیکر افرا در مقابل خانه ی وادا که متعلق به شهرداری بود، شکسته شده و به روی خانه ی او افتاده بود.

وادا کولیش که همان روز گربه اش مرده بود، به توصیه ی همسایه ها برای رهایی از اندوه در خانه تنها نماند و رفته بود که قدم بزند. یک ربع از رفتن او گذشته بود که این حادثه اتفاق افتاد.

وادا به خبرنگاران گفت که در مورد این درخت قبلا به شهرداری هشدار داده بود ولی آنها بازرسی فرستاده بودند و او هم گفته بود درخت مشکلی ندارد و سالم است.

دو شاخه ی سنگین و بزرگ درخت که از داخل پوک شده بود، شکسته و به روی سقف و بالکن خانه که در خیابان دنتون واقع است، افتاده و باعث تخریب بسیار خانه شده است.

همسایه ی وادا می گوید، اگر او مثل همیشه در صندلی راحتی بالکن نشسته بود، کشته می شد.

وادا در حال حاضر در هتل زندگی می کند و مذاکرات با شهرداری و شرکت بیمه برای تخمین خسارات وارده در جریان است.

 قتل یک مادر مجرد

پیکر بی جان لوسیتا چارلز، مادر مجرد ۲۸ ساله، در طبقه ی اول خانه اش پیدا شد. او یک پسر هفت ساله ی معلول داشت.

 روز دوشنبه ۴ بعدازظهر، همسایه ها با صدای جیغ های زنی که فریاد می زد، خواهرم، خواهرم، به خانه ی لوسیتا ریختند و با جسد لوسیتا روبرو شدند. آنها از او به عنوان مادری خوشرو که تمام هم و غم خود را صرف نگهداری از او می کرد، یاد می کنند.

همسایه ی لوسیتا می گوید، روز حادثه آنها سروصدای جر و بحث و پرتاب کردن اشیا را از داخل خانه ی لوسیتا می شنیدیم ولی یک باره همه چیز ساکت شد تا اینکه با صدای جیغ خواهر لوسیتا متوجه این فاجعه شدیم.

لوسیتا چند سال پیش به خاطر نگهداری بهتر از پسرش به کانادا آمده بود و چندی پیش تازه توانسته بود اقامت دائم خود را دریافت کند.

پلیس برای دوست پسر لوسیتا، پاتریک کرک برت، ۳۹ ساله، به خاطر قتل غیرعمد، حکم تعقیب و بازداشت صادر کرده است.  

 آزار و اذیت کارکنان حمل و نقل در می سی ساگا

پس از اینکه فیلم گرفته شده توسط یک تلفن دستی نشان داد که دو نفر با نوار چسب محکم پیچیده شده اند و سپس مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می گیرند، تحقیقات پیرامون موضوع این آزار عجیب شروع شد.

یکی از مقامات شهرداری گفت: با تحقیقات انجام شده مشخص شد که کارگران بخش کارگری حمل و نقل می سی ساگا، به دستور یکی از سرپرستان بخش مورد این آزار و اذیت عجیب قرار گرفته اند. او افزود، تنها سرپرست مربوطه در این جریان دست ندارد بلکه دیگرانی هم بوده اند.

به گفته ی این مقام، این سرپرست همچنان در پست خود مشغول کار است.

خانم هیزل مک کالیون شهردار کهنسال می سی ساگا نیز گفته که از ماجرا اطلاع داشته و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.