شهروند علی شریفیان: پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ مردم نوا اسکوشیا ان دی پی را با تعداد آرای چشمگیری به قدرت رساندند و دارل دکستر، رهبر ان دی پی به نخست وزیری این استان از استان های آتلانتیک کانادا رسید، اما در انتخابات ۸ اکتبر امسال دکستر با اختلاف ۲۱ رای کرسی خود را در مجلس استان از دست داد و ان دی پی هم توانست از ۵۱ کرسی پارلمان نوا اسکوشیا تنها ۷ کرسی به دست آورد.

دارل دکستر

دارل دکستر

لیبرال ها در یک پیروزی استثنایی به رهبری استفان مک نیل با به دست آوردن ۳۳ کرسی به حکومت اکثریت رسیدند و حزب محافظه کاران پیشرو هم با ۱۱ کرسی اپوزیسیون رسمی دولت لیبرال شد. ان دی پی و دارل دکستر در چهار سالی که بر سر کار بودند، نتوانستند مشکل بیکاری و اقتصادی استان را حل کنند و همین عامل شکست فاحش آنها در انتخابات اخیر شد. دارل دکستر هفته گذشته رسما جای خود را به جانشین موقت خود داد.