شهروند- علی شریفیان: سیموس اورگان، نماینده ای که در انتخابات ۱۹ اکتبر با موفقیتی چشمگیر و با آرای زیاد توانست به مجلس راه یابد، روز یکشنبه با ارسال پیامی از طریق توئیتر خبر داد که پس از مشورت با خانواده اش تصمیم گرفته برای رهایی خود از الکلیسم در مدت تعطیلی مجلس در یک مرکز توان یابی الکل را ترک کند.

سیموس اورگان در دنباله پیام آورده پس از رهایی از اعتیاد به الکل فکر می کنم بهتر می توانم به عنوان یک نماینده به مردم خدمت کنمseamus-o-regan.

سیموس اورگان، نماینده یکی از حوزه های سینت جان است. او مدت ده سال مجری برنامه بامدادی شبکه سی تی وی بود و در زمینه های دیگر هم فعالیت های زیادی داشته است.

جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال و همینطور همسر سیموس اورگان و چند نماینده دیگر از این اقدام او پشتیبانی و او را تشویق به انجام این کار کرده اند. مجلس به مدت پنج هفته تعطیلی زمستانی دارد و این نماینده تازه برگزیده شده برای درمان خود قرار است تمام این مدت را در یک محل توان یابی و ترک الکل بگذراند.