شهروند- علی شریفیان: دولت محافظه کاران در حدود ده سالی که بر سر کار بودند، قوانین و مقررات زیادی را در طول مدت حکومت خود تغییر دادند. از جمله با تصویب لایحه سی ۲۴ کلا قوانین مربوط به مهاجرت و گرفتن شهروندی را به هم ریختند. وقتی این لایحه در مجلس عوام عرضه شد، مورد انتقاد فراوان قرار گرفت و بویژه مهاجران به شدت و در شکلی گسترده به آن اعتراض کردند.

بنا به گفته کارشناسان حقوقی، دولت محافظه کار استفن هارپر با لایحه سی ۲۴ خود عملا شهروند درجه یک و درجه دو در کانادا به وجود آورد. یک سری قوانین شامل حال کسانی که در خارج از کانادا به دنیا آمده بودند، می شد که در مورد زاده شدگان در کانادا اجرا نمی شد. در کل، قوانین در تمام زمینه ها برای مهاجران سخت تر شد. تعداد سال هایی که یک مهاجر می بایست در کانادا زندگی می کرد تا بتواند شهروندی بگیرد، افزایش یافت. امتحان زبان برای گرفتن شهروندی مشکل تر شد. اگر یک کانادایی که از این طریق شهروندی می گرفت مرتکب جرمی می شد، دولت می توانست شهروندی او را لغو کند و بسیاری دشواری های دیگر از جمله اگر کسی می خواست شهروندی بگیرد در سال حتما می بایست بیش از ۱۸۰ روز در کانادا زندگی کرده باشدjohm-mccallum.

آخر هفته گذشته جان مک کالوم، وزیر پناهندگی، مهاجرت و شهروندی دولت فدرال رسما اعلام کرد که این قوانین لغو و شرایط به شکل سابق در خواهند آمد.

بر اساس توضیحات مک کالوم و آنچه در متن این لایحه آمده است، شش ماه حضور در سال برای گرفتن شهروندی لازم نیست. دولت در هیچ شرایطی نمی تواند شهروندی کسی را لغو کند. هنگام گرفتن شهروندی شخص لازم نیست و اجباری ندارد که اعلام کند قصد ماندن در کانادا دارد. یک مهاجر اگر از ۵ سال ۳ سال در کانادا زندگی کرده باشد، می تواند تقاضای شهروندی بدهد. به عبارت دیگر اگر مهاجری در طول ۵ سال ۱۰۹۵ روز در کانادا گذرانده باشد، واجد شرایط گرفتن شهروندی است. هر روز پیش از گرفتن اقامت PR در محاسبه نهایی نیم روز به حساب می آید. امتحان زبان (انگلیسی یا فرانسه) تنها برای مهاجرانی که بین ۱۵ تا ۵۴ سال دارند، لازم است و نه کسانی که بین ۱۵ تا ۶۴ سال دارند. این تغییری بود که محافظه کاران داده بودند.

با این ترتیب به طور کلی شرایط گرفتن شهروندی و حفظ آن برای مهاجران با بازگشت شرایط به گذشته آسان تر می شود. هنوز مشخص نیست این لایحه چه زمانی مراحل لازم را در مجلس طی می کند و به تصویب می رسد. در تصویب آن شکی نیست به دلیل اینکه این از وعده های انتخاباتی لیبرال ها بوده و دولت لیبرال در مجلس از اکثریت برخوردار است.

مک کالوم در بخشی از سخنان خود سخن ترودو را در مناظره رهبران احزاب در جریان انتخابات تکرار کرد که درباره موضوع قوانین شهروندی خطاب به هارپر گفته بود:«یک کانادایی، کانادایی است آقای هارپر …»