شهروند آزاده داودی: قرار است تا از سال آینده تغییرات کوچک ولی اساسی
در پارک های تورنتو ایجاد شود و این پارک ها را به مکان های بهتری برای گذران وقت و آرامش پیدا کردن تبدیل کند. یکی از این تغییرات نه چندان بزرگ اما اساسی آوردن مشروبات الکی سبک مانند آبجو و شراب به پارک هاست. هم اکنون شهرداری تورنتو در حال انجام یک تحقیقات در این زمینه است و شما می توانید با سر زدن به وب سایت

www.cityoftoronto.fluidsurveys.com/s/parklandstrategy/ در این تحقیقات شرکت کنید و نظر خود را درباره این تغییر ارائه دهید.

 

هم اکنون بسیاری از مردم که برای گذران وقت و گپ زدن به پارک ها می آیند به همراهشان یک بطری شراب و آبجو نیز می آورند و همگان آگاهند که این اتفاق می افتد بنابراین چه بهتر که مردم بتوانند مشروبات الکلی خود را به طور قانونی خریداری کنند.

تغییر دیگر که پارک های تورنتو به آن شدیدا نیازمند است بیشتر کردن تعداد صندلی ها برای نشستن افراد است. هم اکنون تعداد این صندلی ها بسیار کم است و در جاهای پراکنده ای قرار دارد که همین کار را برای افرادی که نیازمند استراحت هستند سخت تر می کند. و نیاز آخر پارک های تورنتو داشتن سرویس های بهداشتی مناسب و تمییز است. بسیاری از پارک ها از این سرویس اساسی بی بهره اند و افراد زیادی وجود دارند که استفاده از توالت های سیار برای آنها بسیار سخت است.