به گفته پلیس جسد یک دختر نوجوان ۱۳ ساله روز ۱۳ دسامبر در می سی ساگا کشف شد. بدن بی جان الکساندرا که با ضربات چاقو از پای درآمده بود  …


شماره ۱۲۰۸ ـ پنجشنبه ۱۸ دسامبر  ۲۰۰۸


 الکساندراـ  مقتول

به گفته پلیس جسد یک دختر نوجوان ۱۳ ساله روز ۱۳ دسامبر در می سی ساگا کشف شد. بدن بی جان الکساندرا که با ضربات چاقو از پای درآمده بود در حیاط خلوت خانه ای در منطقه یاد شده یافت شده است. مقتول با پدرش در یک بیسمنت نزدیکی محل کشف جسد سکنی داشته است.

رافائل لوسوتا ۲۵ ساله و دوست دخترش میشل لیارد ۱۹ ساله متهمین ردیف اول این پرونده هستند. جسد الکساندرا در حیاط خلوت منزلی که رافائل و مادرش در آن زندگی می کردند، یافت شده است.


 

همسایگان معتقدند مقتول ساعات غیر از مدرسه را با بزرگسالانی که اغلب معتاد به نظر می رسیدند می گذرانده. لیکن پلیس معتقد است مرگ این نوجوان با مواد مخدر رابطه ای ندارد.

مایک ۲۷ ساله از همسایگان می گوید:« الکساندرا شدیدا تمایل داشت مورد توجه باشد. او همیشه اوقات خود را  با گروه  بزرگترها در کافی شاپ محل می گذراند و من بارها در باب این موضوع و خطرات آن به او تذکر داده بودم». این دختر و پدرش تابستان محل زندگی خود در پورت پری را برای زندگی در می سی ساگا تغییر دادند. لیکن با وقوع این حادثه پدر قصد دارد برای ادامه زندگی با دیگر اعضای خانواده به آن منطقه بازگردد.