hydro-meters

شهروند- علی شریفیان: هیئت امنای انرژی انتاریو اعلام کردند از اول ماه مه در کل خانه هایی که کمتر از ۷۵۰ کیلو وات برق در ماه مصرف کنند، ۵ .۲ درصد بر صورتحساب ماهانه اش اضافه می شود. امسال زمستان به خاطر این که درجه حرارت هوا خیلی پائین نرفت مردم انتاریو برق کمتری مصرف کردند و شرکت هایدرو وان بودجه لازم را ندارد و با کمی بالا بردن قیمت برق این کمبود بودجه جبران می شود.

هئیت امنای انرژی انتاریو توضیح داده که بین ساعت ۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر مصرف هر کیلو وات برق ۱۸ سنت بیشتر می شود و هر کیلو وات برقی که بین ۷ غروب تا ۷ بامداد روز بعد مصرف شود ۷ .۸ سنت بالا می رود.

هئیت امنای انرژی انتاریو در سال دو بار به بررسی بهای برق می پردازد و با توجه به فاکتورهای مختلف بهای جدید آن را مشخص می کند.