شهروند

روز ۲۲ جون ۲۰۱۰ نخست وزیر محافظه کار کانادا، بیانیه ای منتشر کرد که طی آن بر انجام تعهدات کانادا تحت قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، مبنی بر اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران، به طور کامل تاکید شده است.

در این بیانیه آمده است:

“رژیم ایران با نادیده گرفتن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تعلیق فعالیت های غنی سازی و خودداری از همکاری کامل با آژانس انرژِی اتمی جهانی، به نقض تعهدات بین المللی خود ادامه می دهد.”

“بنابر این دولت ما از قطعنامه ۱۹۲۹ استقبال می کند. امروز، ما با برقراری مقررات لازم در جهت اجرای تصمیمات قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، به تعهدات خود عمل می کنیم و مقررات حاضر خود را با ضمیمه کردن تحریم های اخیر اصلاح می کنیم. این مقررات شامل محدودیت های بیشتر درخصوص دسترسی ایران به اورانیوم، مواد و تکنولوژی هسته ای هم به طور مستقیم و هم از طریق طرف ثالث، همچون اعضای کلیدی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، می باشد.

“این تحریم ها به منظور محدود کردن برنامه ی هسته ای ایران طراحی شده و به هیچ وجه قصد تنبیه مردم ایران را ندارد.

“در عوض، این اعمال هدفمند به معنی فرستادن پیامی محکم به ایران است به این معنی که جامعه جهانی انتظار دارد ایران تعهدات هسته ای جهانی اش را انجام دهد. این اعمال پیامی به تمامی دولت هایی ـ بویژه آنان که اهداف هسته ای در سر دارند ـ هستند مبنی بر این که استانداردهای بین المللی نمی تواند بدون عواقب مورد اهانت و بی توجهی قرار گیرند.

“کانادا قویاً ایران را تشویق می کند تا با گفت وگوی سازنده با چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا، به منظور رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک موافقت کند.