آرش عزیزی

مجلس کانادا در سالگرد آغاز جنبش عظیم ضدحکومتی در ایران قراری در همبستگی با مردم تصویب کرد. این قرار را اروین کاتلر، از نمایندگان حزب لیبرال در کبک، به مجلس معرفی کرد و به اتفاق آرا تصویب شد. قرار ضمن اعلام همبستگی با مردم، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند.

متن قرار می‌گوید: «در سالگرد یک سالگی انتخابات تقلبی در ایران این مجلس همبستگی خود با مردم ایران را اعلام می‌کند؛ جان باختن، کتک خوردن و حبس ناعادلانه کسانی را که اعتراض صلح‌آمیز کردند محکوم می‌کند؛ از جنبش دموکراتیک در ایران حمایت می‌کند؛ از تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه رژیم ایران پشتیبانی می‌کند؛ به رژیم فراخوان می‌دهد از عمل غیرقانونی جستجوی سلاح‌های هسته‌ای که مخالف قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و قانون بین‌المللی است دست بردارد؛ و ابراز امیدواری می‌کند مردم ایران به زودی در صلح، امنیت و آزادی زندگی کنند».

اروین کاتلر در سخنان خود در مجلس از این گفت که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خوب است اما کافی نیست. او اضافه کرد: «امید حزب لیبرال (و در واقع امید تمام اعضای مجلس) است که مردم ایران به زودی در صلح و امنیت و آزادی زندگی کنند».