PEDESTRIAN-CROSSWALK

شهروند- علی شریفیان: اول ژانویۀ سال ۲۰۱۶، برخی قوانین، سیاست‌ها و اصلاحات جدید در مورد قوانین موجود اِعمال می‌شوند. از این رو خلاصه‌ای از تغییرات قوانین استانی و فدرال را به دنبال می خوانید.

کاهش مالیات بر درآمد طبقۀ متوسط: از اول ژانویه سال جاری، کاهش مالیات بر درآمد طبقۀ متوسط و افزایش مالیات بر درآمد افراد پر درآمد به اجرا در می‌آید. نرخ مالیات بر درآمد افرادی که درآمد آنها بین ۴۵.۲۸۲ و ۹۰.۵۶۳ دلار باشد، تا سقف ۲۰.۵ درصد یعنی کم‌تر از ۲۲ درصد کاهش می‌یابد. همچنین، نرخ مالیات بر درآمد بالاتر از ۲۰۰ هزار دلار، از ۲۹ درصد به ۳۳ درصد افزایش می‌یابد. تقریباً حدود ۳۱۹ هزار کانادایی در سبد مالیات بر درآمد بالا قرار می‌گیرند.

 

کاهش نرخ سپرده های پس انداز معاف از مالیات (TFSA)

نرخ فدرال حساب‌های پس‌انداز معاف از مالیات از۱۰هزار دلار به ۵.۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد و بر اساس شاخص تورم، به عنوان بخشی از بودجۀ جدید لیبرال‌ها، شناخته خواهد شد.

 

انتاریو: لاستیک‌های زمستانی از مالیات معاف شدند بنا به درخواست جدید دولتِ لیبرال در استان انتاریو، شرکت‌های بیمه موظف خواهند بود تا برای راننده‌هایی که از لاستیک زمستانی استفاده می‌کنند، تخفیف قایل شوند و مالیات نگیرند.

 

انتاریو: جرایم رانندگی در تقاطع‌ها

از اول ژانویه سال جاری، رانندگان انتاریو باید مطمئن شوند که عابر پیاده به طور کامل به آن طرف خیابان رسیده باشد و بعد به رانندگی ادامه دهند، در غیر این صورت بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ دلار جریمه خواهند شد. طبق این قانون رانندگان ملزم خواهند بود که تمام عرض خیابان را به عابر پیاده اختصاص بدهند در صورتی که در گذشته فقط نصف خیابان برای این منظور در نظر گرفته می‌شد.

 

انتاریو: حذف سرشکن هزینه تاسیسات اتمی از صورتحساب برق

از اول ماه ژانویه سال جاری، از قبض صورتحساب مشترکان برق مناطق مسکونی مبلغی معادل ۵.۶ دلار کسر می‌شود، زیرا مالیاتی که دولت آنتاریو به تسویه حساب هزینه‌های تأسیسات اتمی قدیمی اختصاص داده بود در حال اتمام است. با این حال، مشترکان تجاری همچنان باید این مالیات را پرداخت کنند.