شهروند- خیابان یانگ در تقاطع های فینچ و شپرد، جایی است که برخی آن را دان تاون جدید تورنتو می خوانند و زندگی پرهیاهو و شلوغی در آن در جریان است، اما شاید خیابان های پهن این منطقه و سرعت رانندگی چندان با مفهوم دان تاون تطابق ندارد و آمار نشان می دهد که در بین سال های  ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ تعداد ۷۸ تصادف رانندگی در این منطقه اتفاق افتاده است که قربانیان آن افراد پیاده و دوچرخه سواران بوده اند.

روز دوشنبه ی این هفته تعدادی از فعالان اجتماعی که اغلب از بین خانواده های این قربانیان بودند در مقابل شهرداری تورنتو، میدان ناتان فیلیپس، در حرکتی سمبلیک بر روی زمین دراز کشیدند و با این عمل یادآور مرگ عزیزانشان و یا هرکسی که خطری او را تهدید می کند، شدند.

هم اکنون بحث بر سر برنامه ای با عنوان “Transform Yonge” در جریان است که شهرداری را ملزم می کند تا تغییراتی اساسی در خطوط ماشین رو این منطقه بدهد و با ایجاد خطوط دوچرخه سواری و مکان های امن تر برای عبور و مرور افراد پیاده علاوه بر امن کردن این منطقه آن را به مکانی با جذابیت های واقعی دان تاون تبدیل کند.

جان توری، شهردار تورنتو، می گوید در ابتدا باید تصمیم بگیریم این منطقه بهتر است شبیه دان تاون باشد و یا بیشتر شبیه خیابان اصلی و دارای ترافیک ماشین و سپس برای اعمال تغییرات و قوانین جدید تصمیم گیری شود.