شهروند- در اوایل امسال گزارشی از طرف سازمان بهداشت کانادا منتشر شد که نشان می داد کیفیت هوای مترو تورنتو در سطح بسیار پایینی قرار دارد و به بیانی دیگر هوا در زیر زمین بسیار آلوده است. بر اساس این گزارش میزان گاز PM2.5 در زیر زمین ۱۰ برابر روی زمین است. این گاز در اصطلاح “غبار ریل” نامیده می شود و از ساییده شدن چرخ های قطار بر روی فلز ریل ایجاد می شود. این گزارش نگرانی های زیادی را موجب شد زیرا ثابت می کرد که هوا برای افرادی که روزانه حدود ۱۰ ساعت در زیر زمین کار می کنند بسیار خطرناک است. بر همین اساس TTC تصمیم دارد تا بودجه ای معادل ۵۰۰ هزار دلار را به تحقیقات در این زمینه اختصاص دهد.

از سال ۱۹۹۵ اولین بار است که TTC کیفیت هوای مترو را اندازه گیری می کند. اگرچه رییس TTC می گوید که این میزان آلودگی نمی تواند برای کسانی که از مترو استفاده می کنند خطر جانی به همراه داشته باشد، اما نگرانی ها در مورد کارمندان این سازمان باعث شد که TTC با انجام این تحقیقات و آزمایشات موافقت کند.

بعد از انتشار گزارش مذکور توسط سازمان بهداشت کانادا بسیاری از کارمندان TTC از انجام کار در زیرزمین سرباز زدند و سرانجام تلاش های اتحادیه کارمندان این سازمان موجب شد تا اجازه داشته باشند که از ماسک های تنفسی در هنگام کار استفاده کنند.