تیم چهار نفره مارسی در جریان مسابقات شنای بین باشگاهی قهرمانی فرانسه موفق شد رکورد جهانی ماده ۴ در ۱۰۰ متر امدادی مردان جهان را بهبود بخشد.


شماره ۱۲۰۹ ـ پنجشنبه ۲۵ دسامبر  ۲۰۰۸


 

تیم چهار نفره مارسی در جریان مسابقات شنای بین باشگاهی قهرمانی فرانسه موفق شد رکورد جهانی ماده ۴ در ۱۰۰ متر امدادی مردان جهان را بهبود بخشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیم مارسی توانست با ثبت زمان سه دقیقه و ۹۸/۰۴ ثانیه رکورد قبلی این ماده را که با زمان سه دقیقه ۴۴/۰۸ ثانیه متعلق به تیم آمریکا بود، پشت سر بگذارد.

تیم آمریکا اوایل سال جاری میلادی در مسابقات جهانی منچستر این رکورد را ثبت کرده بود.