شهروند ـ علی شریفیان: اریک هاسکینز، وزیر بهداری و خدمات درمانی انتاریو اعلام کرد سال گذشته بیش از ۵۰۰ پزشک صورتحساب هایی بیش از یک میلیون دلار برای دریافت حق طبابت خود به دولت ارائه کرده اند. فقط یک پزشک صورتحساب ۶ میلیون دلاری برای اوهیپ فرستاده است.

هاسکینز خاطرنشان کرد این صورتحساب ها به وسیله پزشکانی که در اورژانس ها کار می کنند، برای ما فرستاده نشده و در حالی است که متوسط حقوق سالانه یک پزشک در انتاریو ۳۶۸ هزار دلار است. در جمع این ۵۰۰ و اندی پزشک یک میلیون دلاری ۱۵۴ متخصص رادیولوژی، ۸۵ چشم پزشک و ۸۵ متخصص قلب وجود دارند. هزینه سالانه خدمات درمانی انتاریو یازده میلیارد دلار استEric-Hoskins.

اریک هاسکینز گفته است من نمی گویم این پزشکان خطایی کرده اند، اما باید گفت چنین صورتحساب های کلانی بر بودجه خدمات درمانی سنگینی می کند. سال گذشته زمانی که دولت در بهای تعرفه های خدمات درمانی تجدید نظر و مبالغ آنها را کاهش داد با انجمن پزشکان انتاریو که نماینده ۳۴ هزار پزشک و دانشجوی پزشکی است، درگیری پیدا کرد. امسال انجمن به دولت گفته است برای میانجیگری درباره این مخارج مستقیما با انجمن موضوع را در میان بگذارد و موضوع در رسانه بازتاب نیابد، اما چون وزیر بهداری درباره این موضوع با رسانه ها صحبت کرده، گروهی از این پزشکان به عنوان اعتراض در کوئینز پارک تظاهراتی برپا کردند.