عوامل زیادی در تعیین حق بیمه اتومبیل دخیل هستند از آن جمله نوع و سابقه رانندگی (آیا راننده محتاطی هستید یا خیر و چند سال است که در صندوق بیمه مشارکت می کنید) و آمار تصادفات در ۶ سال گذشته به انضمام جرائم رانندگی در طول ۳ سال قبل و وضعیت تاهل و تجرد و در نظر گرفتن نوع اتومبیل و قیمتش از اهم موارد هستند ولی مکانی که اصطلاحا ماشین در آنجا پارک می شود و کد پستی محل اقامت از عواملی است که در قبول یا رد ریسک در اولویت است.

همانطور که مستحضر هستید انتاریو گرانترین منطقه در کانادا برای بیمه اتومبیل است و حتی شاید بتوان ادعا کرد که گرانترین در آمریکای شمالی است. جالب توجه است که همین انتاریو نیز دارای مناطق متنوعی از نظر ریسک است و طبیعتا هر منطقه متناسب با ریسک دزدی، تصادف و تجمع ریسک از حق بیمه مختلفی برخوردار است.

بر اساس آماری که توسط جامعه بیمه گران کانادا منتشر شده میانگین حق بیمه اتومبیل در این منطقه (انتاریو) چیزی حدود ۱۵۳۸ دلار تخمین زده می شود (جامعه آماری یک اتومبیل و یک راننده ۳۵ ساله مرد با سابقه خوب رانندگی بوده است) در مناطق ده گانه زیر که به عنوان گرانترین در انتاریو مشخص شده برمپتون در رأس و ایجکس در قعر جدول گرانترین ها هستند:

Car-Insurance

۱- برمپتون با حق بیمه سالیانه حدود ۲۳۹۳ دلار چیزی حدود ۴۴ درصد گرانتر از خط میانگین قرار دارد.

۲- وودبریج با حق بیمه سالیانه حدود ۲۳۴۲ دلار چیزی حدود ۴۱ درصد گرانتر از خط میانگین است.

۳- شهر وان با حق بیمه سالیانه حدود ۲۳۴۲ دلار حدود ۴۱ درصد گرانتر از خط میانگین قرار دارد.

۴- تورنتو با حق بیمه سالیانه حدود ۲۰۱۷ دلار چیزی حدود ۲۷ درصد گرانتر از متوسط حق بیمه منطقه است.

۵- می سی ساگا با حق بیمه سالیانه حدود ۱۹۹۸ دلار حدود ۲۶ درصد گرانتر از خط میانگین قرار دارد.

۶- هامیلتون با حق بیمه سالیانه حدود ۱۹۸۷ دلار حدود ۲۶ درصد گرانتر از  میانگین تخمین زده است.

۷- تورن هیل با حق بیمه سالیانه حدود ۱۸۸۴ دلار حدود ۲۰ درصد گرانتر از خط میانگین قرار دارد.

۸- مارکام با حق بیمه سالیانه حدود ۱۸۲۹ دلار موقعیت بهتری نسبت به هفت منطقه یاد شده دارد و چیزی حدود ۱۷ درصد گرانتر از میانگین است.

۹- ریچموند هیل با حق بیمه سالیانه حدود ۱۷۵۵ دلار حدود ۱۳ درصد گرانتر از خط میانگین قرار دارد.

۱۰- و در آخر ایجکس با حق بیمه سالیانه حدود ۱۷۱۸ دلار چیزی حدود ۱۱ درصد گرانتر از خط میانگین قرار دارد.

و اما ارزانترین مناطق که زیر خط میانگین قرار دارند و ممکن است اسامی شان برای شما آشنا نباشد عبارتند از: بلویل- کینگزتون- کوبورگ و ناپانی که از حق بیمه اتومبیل حدود ۱۰۱۴ دلار  بهره می برند.

آیا حاضر هستید برای بیمه ارزانتر تغییر مکان دهید؟