در آغاز زمستان، منوچهر لطیف یکی از قدیمی ترین نویسندگان ورزشی ایران و منتقدان کشتی در سن ۷۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

شماره ۱۲۰۹ ـ پنجشنبه ۲۵ دسامبر  ۲۰۰۸


 

نام نیک گر بماند از آدمی

به که از او ماند سرای زرنگار

در آغاز زمستان، منوچهر لطیف یکی از قدیمی ترین نویسندگان ورزشی ایران و منتقدان کشتی در سن ۷۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

زنده یاد منوچهر لطیف در روز چهارم فروردین ماه ۱۳۱۷ در خطه قهرمان خیز خراسان، در شهر شیروان دیده به جهان گشود و از کودکی به کشتی عشق می ورزید. پاک نهاد لطیف برخلاف فامیلی اش هرگز برای خوشایند کسی لطیف ننوشت و با قلمش مدح و ثنا نگفت! چرا که کشتی را بیش از آدمها دوست داشت و در راه خودش تا پایان برای کشتی و از دردهای کشتی نوشت! وی ۵۰ سال نوشت و بالاخره در مقابل غول مرگ سر تسلیم فرود آورد.

منوچهر لطیف که از دو سال پیش بیماری سرطان دستگاه گوارش به سراغش آمده بود چند بار با معالجات این بیماری را پشت سر گذاشت، ولی بامداد دوشنبه دوم دی برای همیشه چشم از جهان فرو بست.

یادش گرامی  باد