شهروند علی شریفیان: هفته گذشته گزارش شد نرخ بیکاری به طور متوسط در سطح ملی به ۸ .۵ درصد کاهش یافته است. بر حسب بررسی های بانک مونترال در گزارش اقتصاددان ارشد این بانک داگلاس پرتر آمده است دو شهر ونکوور و تورنتو بیشترین فرصت های شغلی را به طور کلی و در ماه گذشته در میان استانها و مناطق کشور ایجاد کرده اند. برتری این دو شهر در این زمینه به علت رونق فوق العاده بازار املاک آنهاست.

Job-Search

در این گزارش آمده در سال گذشته بی سی ۱۴۴ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. در ماه گذشته هم نرخ بیکاری در این استان به ۵ درصد کاهش یافته است. پرتر در قسمت دیگری از گزارش یادآور شده از سالهای ۱۹۷۰ به اینسو این امر نامعمولی است که تنها دو شهر عمده مشاغل کانادا را به وجود آورند.