شهروند- علی شریفیان: رادیو کانادا، شبکه فرانسه زبان سراسری کانادا گزارش داد روز جمعه هفته گذشته از ساعت هفت بامداد به دلایلی که هنوز معلوم نشده در مزرعه مرغداری بزرگی در راسین کبک که حدود یک ساعت و نیم با مونترال فاصله دارد، آتش سوزی بی سابقه ای شروع شد. خوشبختانه به علت جهت مساعد باد ماموران آتش نشانی راسین و مامورانی که از شهرک های مجاور برای اطفای این حریق آمده بودند، موفق شدند با سرعتی نسبی آتش را مهار کنندduck-fire.

کلود تروتیه، مدیر عامل این مرغداری به خبرنگار رادیو کانادا گفته است برحسب برآورد اولیه ما این آتش سوزی سه میلیون دلار خسارت وارد آورده است از جمله ۵۰۰۰۰ اردک هم که آماده عرضه به بازار برای مصرف بودند، در حریق سوخته اند. این آتش سوزی تلفات جانی نداشته است.

این مزرعه از سال ۱۹۱۲ شروع به کار کرده و یکی از مراکز مشهور پرورش اردک است.