آب، باد، خاک، آتش

شهروند– موزه آقاخان از هفتم ماه می جاری تا یازدهم سپتامبر ۲۰۱۶ مجموعه بسیار نفیسی از هنرهای اسلامی و نقش حیوانات در هنر اسلامی را به نمایش نهاده است.

در این نمایشگاه که عنوان فرعی آب، باد، خاک، آتش را نیز بر پیشانی دارد، برای آتش از تصویر و یا ظروفی که اژدها در آنها به کار رفته استفاده شده است، هم نقاشی ها و هم ظروف از ایران هستند، اما از موزه های خارج از ایران.

برای آب، از فلاسک آبی که به شکل ماهی درست شده و از سوریه باستان است، اما باز از دوحه قطر به تورنتو آمده، استفاده شده است.

برای باد، از گلدان های ایرانی با تصویر کبوتر سود برده شده که باز از موزه ی ملی دوحه در قطر وام گرفته شده اند.

AKM_Marvellous-Creatures-8
AKM_Marvellous-Creatures-7
AKM_Marvellous-Creatures-6
AKM_Marvellous-Creatures-5
AKM_Marvellous-Creatures-4
AKM_Marvellous-Creatures-3
AKM_Marvellous-Creatures-2
AKM_Marvellous-Creatures-1
AKM_Marvellous-Creatures-0

برای خاک (زمین) هم از نقاشی های معین مصور از صفحات شاهنامه بهره برده شده، و برای باد از آینه های برنزی ایرانی که مربوط به قرون ۱۲ و ۱۳ هستند و از موزه ی سلطنتی انتاریو (رام) وام گرفته شده، استفاده کرده اند.

در موزه آقاخان آثار گرانبهایی از هنر نقاشی، فرش، سرامیک، مس، مفرغ و بسیاری دیگر از سکه گرفته تا لباس از همه ی خاورمیانه و شرق دور و بویژه ایران گردآوری شده است. برگ هایی از شاهنامه که به دست نقاش نامدار ایرانی معین مصور از نقاشان مکتب نگارگری اصفهان در موزه گردآوری شده و مربوط به قرن هفدهم میلادی و دوران صفویه است، از موزه ی دوحه ی قطر توسط موزه آقاخان وام گرفته شده است. از جمله داستان اسفندیار و سیمرغ  دو صفحه و نبرد رستم و دیو پولادوند یکی دیگر  از صفحات نقاشی های زرین معین مصور در این مجموعه است.

آثار ایران در این موزه در همان حال که عظمت و زیبایی شان اعجاب آفرین است و رنگ های زیبا و متنوع و نقش و نگارهای شان در تنگ و گلدان و جام می و شمعدان ها  هوش از سر بیننده می برند، هیچ کدام از موزه ای در ایران به وام گرفته نشده، بلکه از موزه ی دوحه ی قطر و موزه های دیگر در غرب برای نمایش به تورنتو آورده شده اند.

یکی از آثار چشمگیر این موزه نقاشی محمدعلی شاه است که  عشق وافر او را به مروارید به نمایش می گذارد. در این نقاشی که در ابعاد بسیار بزرگ کشیده شده،  همه ی لباس و شمشیر محمدعلی شاه که به مروارید آذین است، جلب توجه می کند.

این موزه همچنین برنامه های متنوعی برای کودکان ترتیب می دهد، از جمله  برنامه قصه گویی و بازی و سرگرمی پازلی در هنگام دیدار از موزه.  برای آگاهی از برنامه های متنوع موزه آقاخان از سایت موزه دیدن کنید. دیدن این آثار کم مانند را به همه ی هموطنان پیشنهاد می کنیم.

برای دریافت اطلاعات می توانید به سایت موزه آقاخان aghakhanmuseum.org مراجعه کنید.