شهروند- بازداشت دکتر هما هودفر در ایران به روابط متزلزل ایران و کانادا که  به گفته ی وزیر خارجه دولت ترودو در حال ترمیم بود، شوک تازه ای وارد کرده است. در همین پیوند وزیر خارجه کانادا گفته است، بازداشت هما هودفر در تهران به نگرانی های کانادا درباره ی رفتار ایران با شهروندانش افزوده است.

دیون افزوده است، مسائلی مانند حمایت حکومت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر و حمایت  از رژیم بشار اسد هم هنوز و همچنان مایه ی نگرانی کانادا است و ارتباط محتمل با تهران به معنی تایید این سیاست ها نیست.

Homa-Hoodfar

دیون در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده است که موضوع بازگشایی سفارت های دو کشور به آینده نزدیک مربوط نمی شود. او سیاست کانادا در این باره را گام به گام دانست و گفت بازگشایی سفارت گام نخست نخواهد بود.

در این روزها هم بازداشت دکتر هما هودفر در تهران و هم رای دادگاه کانادا برای توقیف میلیون ها دلار دارایی ایران امید اندکی را که برای بهبود روابط به وجود آمده بود، کم رنگتر کرده است.

یادآوری می شود خبر دستگیری دکتر هما هودفر با عکس العمل ایرانی کانادایی ها روبرو شد که به تهیه دو طومار انجامید. یک طومار خطاب به نمایندگان ایرانی تبار (آقایان علی احساسی و مجید جوهری) مجلس فدرال تهیه شده، و دیگری خطاب به  نخست وزیر کانادا آقای جاستین ترودو و استفن دیون وزیر امور خارجی ها.  در همین شماره شهروند طومارها و لیست امضاکنندگان تاکنون را می توانید ملاحضه کنید. لیست امضاها همچنان باز است.