شهروند-  جان توری شهردار بزرگشهر تورنتو اعلان کرد که در دهه ی آینده شهرداری ۶۸میلیون دلار بودجه صرف بازسازی و بهسازی خیابان های تورنتو خواهد کرد. این بودجه به منظور کاهش مرگ و میر عابران پیاده روهای شهر و دوچرخه سواران در حال تردد در شهر است. بخشی از بودجه ی یاد شده صرف کاهش سرعت اتوموبیل ها خواهد شد.

pedestrians--toronto

توری افزوده است، در برنامه ی ده ساله مرگ عابران پیاده و دوچرخه سواران ۲۰ درصد کاهش  خواهد یافت. در سال گذشته۶۵ عابر پیاده و دوچرخه سوار در خیابان های تورنتو کشته شده اند، که بالاترین رقم در ده سال گذشته است.. در میان کشته شدگان ۳۹ عابر پیاده و ۴ دوچرخه سوار بوده است.