شهرزاد نیوز: پس از گذشت ۶۵ سال از فعالیت سازمان ملل متحد و انتشار صدها گزارش از تبعیض جنسی و اثرات آن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲ جون ۲۰۱۰ به اتفاق آرا تصمیم به ایجاد ارگان قوی تری در سازمان ملل برای ارتقا برابری برای زنان جهان گرفته است.

عنوان این نهاد ویژه “زنان سازمان ملل”خواهد بود که از ژانویه سال ۲۰۱۲فعالیتش را آغاز خواهد کرد.

وظیفه این ارگان جدیدالتاسیس از جمله تقویت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل است که به تعهدات بین دول رسیدگی می کند. این نهاد همچنین وظیفه دارد که به اقدامات دول در اجرای استانداردها و تعهدات بین المللی یاری رساند.

 بودجه “زنان سازمان ملل”معادل ۵۰۰ میلیون دلار (دو برابر بودجه پیشین) خواهد بود. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، در قطعنامه‌ای که پیرامون اعلام تاسیس این نهاد منتشر شد، خاطرنشان کرد که گرچه دولت‌ها همگی در نتیجه بحران اقتصادی جهانی، از بودجه‌های مربوط به زنان کاسته‌اند، اما در عین حال تضمین داده‌اند که به کمک مالی به این نهاد ادامه دهند.

نهاد جدیدالتاسیس از ادغام ۴ بخش سازمان ملل تشکیل شده است که طی سال‌های گذشته، هریک در عرصه خاصی در مورد وضعیت زنان جهان فعالیت می‌کرده‌اند. این ۴ بخش عبارتند از: صندوق توسعه برای زنان (یونیفم)، بخش پیشرفت زنان (دآو)، اداره ویژه مشاوره حول مسائل جنسیتی و انستیتوی تحقیقات و آموزش برای پیشرفت زنان (یو ـ ان ـ ستروا).

 نهاد “زنان سازمان ملل” که مورد استقبال دیپلمات‌های سازمان ملل قرار گرفته است، متحد خواهد شد تا زنان(جهان) نقش برجسته‌تر و گسترده‌تری در سیاست برعهده بگیرند. این نهاد همچنین برای کاهش تبعیض در زمینه‌هایی چون عدم دسترسی به بهداشت و آموزش، ازدواج اجباری، تجاوز جنسی، ختنه زنان و قاچاق، تلاش خواهد کرد.

بان کی مون معتقد است که با فعالیت واحد جدید زنان، دیگر نادیده گرفتن چالش‌هایی که زنان و دختران با آن مواجه هستند و یا عدم توفیق اقدامات لازم بسیار مشکل‌تر خواهد گردید. کریستین مک کافرتی، مدیر سابق “کمیته مولد سلامت و حقوق اروپا”، معتقد است که این عمل زنان را در جایی که همیشه می‌بایست می‌بودند، یعنی در قلب توسعه، قرار خواهد داد. او تأکید می کند، کشورهایی که حقوق زنان در قلب توسعه قرار نگرفته، آن‌هایی هستند که رشد کندتری داشته‌اند.

هریت هارمن، یکی از رهبران حزب کارگر بریتانیا، با اشاره به تسلط مردان (فراوانی اعضای مرد) در سازمان ملل، اظهار می‌دارد که این امر بازتاب الگوهای گذشته بوده و از جهان تغییر یافته عقب مانده است. هریت معتقد است که اگر قرار است این نهاد جدید تغییری به وجود آورد، می‌بایست توسط زنان رهبری گردد.

اگرچه هنوز مدیران این نهاد جدید به تمامی مشخص نشده اند، ولی اسامی هشت نفر عنوان شده که میشله باچلت، رئیس جمهور سابق شیلی؛ لوئیز موشیکاوابو، وزیر امور خارجه رواندا؛ و رودیکا کوماراسوامی، نماینده ویژه سازمان ملل برای کودکان در درگیری‌های مسلحانه، از جمله ی آنان می باشند.