شهروند- چندین ماه پیش نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، اعلام کرد که نگران نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در فیلیپین است، اما بعد از گذشت چندین ماه خبرها حاکی از آن است که دولت کانادا ۱۶ هلیکوپتر نظامی به نیروی هوایی فیلیپین فروخته است؛ معامله ای که ۲۳۳.۳۶ میلیون دلار آمریکا ارزش دارد. این هلی کوپترها در میرابل استان کبک تولید می شود. دولت فیلیپین می گوید که این هلی کوپترها را برای عملیات امنیتی داخلی استفاده خواهد کرد بیشتر برای عملیات نجات و جستجو و کاهش بحران خریداری شده است، اما گفته می شود که دولت فیلیپین در حال آماده سازی برای عملیات علیه نیروهای شورشی مسلمان و کمونیست در منطقه است.

جاستین ترودو به همراه رئیس جمهور فیلیپین

برخی مخالفان دولت ترودو می گویند که چرا جاستین ترودو علی رغم آگاهی از جنایات دولت فیلیپین و کشتار غیرقانونی شهروندان که سالهاست در این کشور جریان دارد این معامله را انجام داده است. سخنگوی وزرات امور خارجه کانادا می گوید که کانادا تنها برای استفاده صلح امیز و عملیات نجات و جستجو این تعداد هلی کوپتر را به دولت فیلیپین فروخته است.