شهروند- سه نسل از یک خانواده و یک دانشجو در تصادف روز جمعه ۲۴ ماه ژوئن در بزرگراه ۴۰۰ به قتل رسیدند. بر اثر تصادف یک کامیون باربری با ده اتومبیل در بزرگراه ۴۰۰ جنوب خیابان فینچ در پس از ظهر جمعه چهار تن از جمله یک دختر بچه ی ۵ ساله جان باختند. قربانیان در یک خودرو بودند.

نام قربانیان حادثه مرگبار عبارت است از: ایزابل کوچی  ۵ ساله، مادر ایزابل، آلبونا کوچی ۳۵ساله،  و ژیمل مادر بزرگ خانواده.

car-crash

کاترینا سیتاج گفته است که دوستان این خانواده برای کمک به بازماندگان تصادف صفحه ای در سایت   gofundme.comراه اندازی کرده اند.

آلبونا در ۲۰ سالگی از آلبانی به کانادا آمده بود، و ساعت های طولانی را در رستوران کار می کرد تا هزینه های زندگی والدین و خواهرش را بپردازد.

افسر پلیس راه،کری اشمیت، گفته است، تصادف مرگبار یاد شده که از زمره تصادفاتی است که او در دوران انجام وظیفه مشابهش را ندیده است، واقعه ای باور نکردنی است که به بهای جان این همه انسان از یک خانواده تمام شده است.