شهروند ـ الینور واکتل Eleanor Wachtel 25 سال است که با نویسندگان بویژه با داستان و رمان نویسان هر هفته در رادیو سی بی سی ـ رادیو سراسری کانادا ـ در برنامه ای با نام Writers & Company گفت وگو می کند.

در کارنامه ی خانم واکتل در این یک چهارم قرن نام هایی مانند، موریل باربری، اورهان پاموک، سلمان رشدی، امی تن، هکتور آباد، مارتین امیس، آلیس مونرو و دهها اگر نگوئیم صدها نویسنده ی دیگر دیده می شود.

6--eleanor-wachtel

او گزیده ای از گفت وگو هایش را در کتابی هم نام برنامه اش منتشر کرده است و در گفت و گویی که با تورنتو استار داشته، گفته است، باورش نمی شود از شروع برنامه اش ۲۵ سال گذشته باشد.

book