شهروند ـ دو مرد  اهل تورنتو، پس از اینکه دختر۱۶ ساله ای را در یک متل در جاده ی کینگستون مجبور به تن فروشی و برقراری رابطه جنسی کردند، دستگیر شدند و در مجموع با بیست اتهام روبرو هستند.

پلیس تورنتو اعلام کرد که بنا بر اظهارات متهمان آنان از طریق یک دوست مشترک با این دختر رابطه برقرار کرده و پس از انتشار عکس های برهنه او در فضای مجازی، او را مجبور به رابطه جنسی کردند.

presleywilliamson

پلیس همچنین می گوید که این مردان مواد غذایی مورد نیاز را به سختی در دسترس این دختر قرار می دادند و او را مجبور می کردند که تمام درآمدش را به آنان تحویل دهد. هنگامی که این دختر سعی کرده تا به طریقی ازاین کار امتناع کند به وسیله ی چاقو و تفنگ ساچمه ای تهدید می شده است. دختر در نهایت از یک اتاق هتل که در آن او را بدون لباس و کفش زندانی کرده بودند، فرار می کند. افسران پلیس به همراه تیم جلوگیری از قاچاق انسان توانستند در دوم جولای دو متهم را دستگیر کنند.

آستین ویلیامسون ۱۹ ساله و جاشوا پریسلی ۱۹ ساله با هفده اتهام در زمینه قاچاق انسان، بهره گیری جنسی و پورنوگرافی کودکان مواجهند. ویلیامسون همچنین به  ضرب و شتم، تجاوز جنسی و حمله با سلاح، متهم شده است. هر دو مرد در ۳ جولای در دادگاه حاضر شدند.

پلیس اظهار داشت که آنها نگرانند قربانی های دیگری هم وجود داشته باشد.