شهروند ـ شورای شهر تورنتو اعلام کرد که با گسترش یک ایستگاه مترو در اسکاربورو موافقت کرده است. بنا بر این تصمیم درخواست احداث هفت ایستگاهLRT به عنوان بخشی از یک شبکه راه آهن سبک که می توانست به شهروندان بیشتری با هزینه کمتر خدمت کند، رد می شود.

رای گیری  روز چهارشنبه یک پیروزی قطعی برای شهردار، جان توری، بود که به اتصال مترو به مرکز شهر اسکاربورو در جریان انتخاباتی اش وعده داده بود. همچنین این پیروزی پروژه هفت ایستگاههLRT را به طور کامل از بین برد؛  طرحی که به طور کامل توسط استان تامین مالی می شد.

subway

این تصمیم باعث می شود که ساکنین اسکاربورو دسترسی کمتری به سیستم حمل و نقل عمومی داشته باشند. همچنین با وجود هزینه ی ۳.۲ بیلیون دلاری مترو، توری نمی تواند پروژه ۱۷ توقفی LRT را که وعده اش را داده بود و ۱.۳ بیلیون دلار کمبود بودجه دارد،  عملی کند.

جاش متلو، عضو شورای شهر، معتقد است که رد پروژه ی LRT باعث می شود که مردمان کمتری به سیستم حمل و نقل عمومی ،که حق آنهاست، دسترسی داشته باشند. به گفته او رهبری به این معنی نیست که به مردم هر چیزی دلشان می خواهد را وعده بدهیم، بلکه به این معنی است که باید تلاش کنیم تا با توجه به بودجه کار درست را برای تعداد بیشتری از مردم انجام دهیم. بعد از سال ها شعارهای سیاسی  بر سر این که مردم اسکاربورو  چه وسیله نقلیه ای را داشته باشند،  به نظر می رسید که جان توری و اعضای اجرایی اش می خواستند با استدلال اینکه LRT اندازه ی مترو هزینه بر است، آن را رد کنند که در نهایت موفق شدند.