در اعتراض به ادامه بازداشت ۴ دانشجوی دانشگاه شیراز، دوشنبه دانشجویان دانشگاه شیراز تجمع اعتراضی بر پا کردند. محسن زرین کمر، کاظم رضایی، عبدالجلیل رضایی و لقمان قدیری …


شماره ۱۲۱۱ ـ پنجشنبه  ۸ ژانویه ۲۰۰۹


 تظاهرات دانشجویان دانشگاه شیراز

خبرنامه امیرکبیر: در اعتراض به ادامه بازداشت ۴ دانشجوی دانشگاه شیراز، دوشنبه دانشجویان دانشگاه شیراز تجمع اعتراضی بر پا کردند. محسن زرین کمر، کاظم رضایی، عبدالجلیل رضایی و لقمان قدیری، ۴ دانشجوی دانشگاه شیراز هستند که از روز شنبه، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات شیراز در بازداشت به سر می برند و اتهام آن ها اقدام علیه امنیت ملی و توهین به سران نظام عنوان شده است. روز یکشنبه نیز در اعتراض به بازداشت این دانشجویان، تجمعی اعتراضی در دانشگاه شیراز  برگزار شده بود که با اعلام آزادی دانشجویان با قرار وثیقه، این تجمع به صورت مشروط پایان یافته بود، اما علی رغم پیگیری های مصرانه دانشجویان دانشگاه شیراز و خانواده دانشجویان بازداشتی و علی رغم صدور حکم دادگاه مبنی بر آزادی دانشجویان به قید وثیقه، اداره اطلاعات شیراز در اقدامی غیر قانونی با ممانعت از تحویل پرونده دانشجویان به دادگاه، مانع از آزادی این ۴ دانشجو شد که این اقدام اداره اطلاعات منجر به برگزاری تجمع اعتراضی در دانشگاه شد.


 

در این تجمع دانشجویان شعارهای"دانشجوی زندانی آزاد باید گردد "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" ،"دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد"، "مرگ بر دیکتاتور" و "دیکتاتور دیکتاتور خجالت خجالت" سر می دادند. 

همچنین چند نفر از دانشجویان در میان جمع حاضر شدند و به سخنرانی پرداختند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان که به علت تعطیلات پیش رو و نزدیکی به امتحانات تعدادشان چندان زیاد نبود و نزدیک به صد نفر بود، پس از این با سر دادن سرود یار دبستانی من به سمت در ورودی دانشتظاهرات دانشجویان دانشگاه شیرازگاه حرکت کردند و بعد از دقایقی توقف از دانشگاه خارج شدند و وارد خیابان شدند.

 

دانشجویان در حالی که شعارهایی همچون "مدعی عدالت خجالت خجالت" ، "محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد"  و "فرمانده پادگان این آخرین پیام است جنبش دانشجویی آماده قیام است" سر می دادند به سمت میدان دانشجو در مقابل دانشگاه حرکت کردند و در آن جا توقف کردند. پس از دقایقی توقف دانشجویان در این میدان و با حضور مردم و حمایت آنها از دانشجویان، ماموران گارد ویژه ضد شورش با هجوم به منطقه مردم را پراکنده کردند و مانع از فیلم برداری مردم از دانشجویان شدند. در این هنگام تعداد زیادی ماموران ضد شورش و لباس شخصی ها همراه با موتور سواران ضد شورش به طرف دانشجویان حرکت کردند و کوشیدند تا با ایجاد ترس میان دانشجویان آن ها را پراکنده کنند، اما دانشجویان بدون توجه به این تهدید ها به تجمع خود ادامه دادند و پس از گذشت ۲ ساعت به دانشگاه برگشتند. 

دانشجویان پس از بازگشت به دانشگاه در میدان مرکزی دانشگاه جمع شدند و اعلام کردند تا آزادی دانشجویان بازداشتی از پا نخواهند نشست و همچنین دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.