شهروند ـ قرمزپوستان واشنگتن (Washington Redskins)، سرخپوستان کلیولند(Cleveland Indians)  و شاهین های سیاه شیکاگو(Chicago Blackhawks)  تنها نام چندتا از تیم هایی ست که کلیشه های نژادپرستانه را در مرز جنوبی کانادا با خود حمل می کنند. یک معلم اهل برامپتون در حال حاضر تلاش می کند تا از کلیشه های نژادپرستانه در میان تیم های ورزشی که به خانه، کانادا، نزدیک تر هستند خلاص شویم.

دبی وایت (Debbie White) که دارای ریشه های خانوادگی با بومیان است می خواهد مانع ترویج فرهنگ نژادپرستانه که از طریق نام تیم های ورزشی و آرم آنها به دانش آموزان منتقل می گردد، شود. او رواج این نام ها و آرم آن ها را نوعی بی احترامی به بومیان می داند.

debbie-white

دبی وایت در تلاش است تا تمامی معلمان را در سراسر انتاریو برای انجام این مهم با خودش همراه کند. تاکنون دو مدرسه قول داده اند تا نام تیم های ورزشی و آرم مرتبط با آنها را عوض کنند. دبی وایت می گوید که برای این کار نیازی به رای دادگاه نیست و این امری فرهنگی است که باید توسط مدارس تغییر کند. او معتقد است که نام  تیم های ورزشی و آرم آنها به امری عادی تبدیل شده است و توجه ما را به خودش جلب نمی کند بنابراین اثرات تبعیض آمیز آن ها را درک نمی کنیم.