شهروند ـ دو سال پیش شهرداری تورنتو بیش از ۱.۵ میلیون دلار صرف بازسازی پارک باربارا هال، واقع در محله ی چرچ و ولزلی، کرد. این بازسازی شامل ساخت یک میدان جدید، محل نشستن و سیستم کامل روشنایی بود. اما برخی از همسایگان می گویند که این پروژه زیباسازی کار زیادی برای بهبود واقعیت زشت پارک انجام نداده است، واقعیتی که پر از خشونت و مصرف مواد مخدر و خرابکاری است. واقعیتی که به گفته ی برخی از اهالی این منطقه از کنترل ساکنان خارج شده است.

barbarahallpark

مردی که خودش را تونی A معرفی می کند می گوید که دوست دارد برای مصرف حشیش و خوردن آبجو و چشم چرانی به باربارا هال بیاید، اما مشکل مواد در اینجا جدی تر از حشیش است و کریستال و کوکایین هم رواج دارد. تونی می گوید که پارک برایش ناامن شده است و مردم حق دارند که احساس ناامنی کنند. صاحبان کسبه در این منطقه می گویند که رواج ناامنی در این پارک به کسب و کار آنها آسیب زده است، زیرا مردم هراس دارند که برای خرید به این ناحیه از شهر بیایند. تلاش برای بهتر کردن این پارک در جریان است و ساکنان امیدوارند که این پارک با انجام تمهیداتی به فضایی باز و با روحیه تبدیل شود و بیانگر فضای محله ی چرچ و ولزلی باشد.